Elegant parkiet         Neophema Elegant

 

Vaderland is West en Zuid Australië, nieuw Zuid Wales en Victoria waar ze domicilie hebben in woud/struik en savannegebieden. Het meest kan men ze aantreffen op de uitgestrekte graslanden, niet zelden ver van beboste gebieden, maar ook ziet men ze op zanderige vlakten langs de kust en in andere spaarzaam begroeide streken.

ELEGANTPARKIET

Ze zijn ongeveer 25-27 cm groot. Vanaf de snavelinzet tot iets achter de ogen loopt een donkere ultramarijn blauwe voorhoofdsband met parallel daarboven een lichter ultramarijn strook. De bovenschedel, achterkop en nek zijn donker olijfgeel. Bef en wangen tussen de snavel, voorhoofdsband en oog zijn heldergeel. De bef gaat geleidelijk over in het olijfgeel van de hals. De vleugelbocht en vleugelrand zijn diep ultramarijn blauw met daarop aansluitend een smalle hemelsblauwe rand. Het vleugeldek is olijfgroen. De grote vleugelveren zijn zwart met een donker ultramarijn blauwe buitenvlag. Onder aan de buik zit een oranje buikvlek. Hebben de meeste volwassen poppen een duidelijk minder brede voorhoofdsband, bij de poppen zijn de grote vleugel dekveren warmer (donkerbruin) van kleur. De bovenborst is licht olijfgeel, borst, buik, flanken en anaalstreek diep geel. Mantel en stuit donker olijfgeel. De bovenstaart dekveren donker olijf geel, onderstaart dekveren heldergeel. Buitenste grote staartveren geel, middelste grote staartveren aan de bovenkant donker olijfgeel, aan de onderkant donkergrijs. Bovensnavel donker grijs, ondersnavel iets lichter, ogen donkerbruin en poten grijs, nagels zwart. Jonge vogels zijn veel groener. Als er bijvoorbeeld wat rijkelijk groenvoer in de volière is gedeponeerd zullen de jonge vogels, indien zij zich stilhouden, daartussen nauwelijks opvallen. De zo fraai gekleurde voorhoofdsband is bij de jonge vogels nog niet volledig aanwezig. Op een leeftijd van ruim zes maanden zijn ze op kleur en na een jaar zijn ze volwassen en geslachtsrijp. Het verenpak wordt de komende jaren alleen maar mooier van kleur. In hun gedragingen zijn ze wat voorzichtiger, wat schuwer dan bijvoorbeeld de splendidparkiet. Hun vlucht is zeer behendig en snel. In het algemeen komt de elegantparkiet in de volière goed tot voorplanting over. Het zijn trouwe broedvogels. Hoewel er individuele verschillen zijn brengt het grootbrengen van de jongen niet zoveel problemen met zich mee. Alhoewel er van bourks- en splendidparkieten gemakkelijker jongen zijn te verkrijgen.

De laatste jaren zijn er ook bij de elegantparkieten diverse mutaties ontstaan. Al een aantal jaren is bij ons de lutino elegantparkiet bekend, met zijn fraaie gele kleur is deze vogel een lust voor het oog, om hem te mogen aanschouwen. Deze mutatie vererft autosomaal recessief. Enkele andere mutaties zijn de isabel, geelbonte, fallow en de lacewing. De vererving van de isabel is recessief factorig. De fallow en de lacewing vererven allebei recessief. Maar gelijktijdig met deze mutatiekweek ligt er een gevaar op de hoek. Door het commercieel belang van sommige "kwekers" worden de diverse mutaties op elkaar gezet om zoveel mogelijk jongen hiervan te verkrijgen. Mijn advies is, doe hier niet aan mee, het formaat van de elegantparkiet gaat terug lopen, en het duurt een aantal jaren om de vogels van een goed formaat terug te krijgen. Een voorbeeld hiervan was en is te zien bij de diverse agaporniden soorten. Indien men toch met mutaties wil gaan kweken paar dan altijd met splitvogels of met de wildkleur. Bovendien is het een taak van ons als vogelliefhebbers om de diverse soorten vogels in de wildkleur in stand te houden. Alleen op deze manier zijn we goed en verantwoord bezig met onze hobby.

Het broeden van een Elegantparkiet

Het nestblok mag iets groter zijn dan die we voor de grasparkieten gebruiken. Een adviesmaat hiervoor is 20 x 20 cm breed en 35 cm hoog met een invlieggat van 5 cm. De geringe hoeveelheid houtkrullen die we als bodembedekking in de nestkast deponeren is voor deze vogels vaak nog te veel en zullen ze alles in het werk stellen om het naar hun zin te maken en het overtollige er uit te werken. Enige bedekking is nodig, om te voorkomen dat de eitjes gauw beschadigen, wel nodig. Een legsel bestaat uit 4 tot 5 rondachtige witte eitjes welke alleen door de pop gedurende 18 dagen worden bebroed. Vaak is één van de eieren onbevrucht, opvallend is dat dit lang niet altijd het eerste ei is. In deze periode zien we dikwijls het mannetje voor de nestingang zitten en van daar af zijn popje voeren. Zelden meer dan een keer per dag komt ze van het nest, en ontdoet haar lichaam van de ongebruikte restanten van de voeding producten, drinkt en eet wat en gaat nadat ze door de man is gevoerd naar het nest terug. Een broedend popje moet zo min mogelijk worden gestoord, anders zou zij wel eens het broedsel in de steek kunnen laten. Als er eenmaal jongen zijn, behoeft men die voorzichtigheid niet zo meer in acht te nemen. De jongen verblijven ongeveer vier weken in het nestblok en zij worden door beide oudervogels gevoerd.

De jonge elegante worden na 8 dagen geringd met ringen met een adviesmaat van 4 mm. Maar beter is het om hiervoor ringen te nemen van de ringmaat 4,3 mm. Dit heeft als reden dat de pootdikte van een volwassen elegant verschilt van dikte met andere Neophemasoorten. Als ze zijn uitgevlogen duurt het voeren van de ouderen nog een tweetal weken, in de regel zijn ze dan zelfstandig. Veelal worden per seizoen twee broedsels grootgebracht. Na een viertal weken worden de jonge vogels van de oudervogels verwijderd. Dit voorkomt dat de man achter de jonge mannen aan gaat jagen. Hoewel zelden echt agressief, kan hij blijven volharden in zijn achtervolgingen, waardoor zowel het voeden van de broedende pop en de latere jongen uit het volgende broedsel, in het geding kan komen. Na verloop van tijd zal het verenkleed van de jongen zodanig toegetakeld zijn, dat herstel ervan, doordat de veerfollikels zijn beschadigd, niet meer mogelijk is. De jongen van een eventueel tweede broedsel kunnen bij de ouders blijven. Laat ze overigens geen tweede legsel starten als het al laat in het seizoen is. Deze jongen zullen over het algemeen in hartje winter ruien (leeftijd 3-4 maanden), waardoor er veel sterven als men ze niet in een gesloten, droge, liefst vorstvrije ruimte kan onderbrengen. Normaal zijn elegantparkieten winterhard en kunnen, mits ze zich in een tochtvrije omgeving kunnen terugtrekken, zeer lage temperaturen goed doorstaan..

Voeding

 De Elegant  is veel op de grond te vinden waar hij naar voer zoekt. Raadzaam is het om het eivoer en het zaad op de grond te plaatsen en niet op een verhoogd plateau.Bij het drinken zijn ze zeer onrustig, aan te bevelen is daarom ook het water in een badschotel te verstrekken. Ververs het water minimaal tweemaal daags. Het beste is om het water laat in de middag te verversen omdat dit het tijdstip is dat ze gaan drinken. Indien de vogels in een buitenvolière zijn gehuisvest is het raadzaam om een grote graszode in de volière te leggen. In deze graszode zullen de Eleganten veel vertoeven. De rui van deze vogels vangt ongeveer half november aan dus het is niet raadzaam om meer dan 2 broed ronden te doen dit i.v.m. de koude. Beter is het om alle jongen in een binnenvolière de rui te laten voltrekken. Een zaad mengsel voor Neophema's volstaat prima  Verder eten ze graag groenvoer en fruit dit nemen ze met hartelust op. Maar verstrek het met mate.

Jonge eleganten zijn verzot op trosgierst en dit krijgen ze dan ook dagelijks als versnapering. Het hoeft geen betoog dat het drinkwater iedere dag moet worden ververst, bij zeer warm weer meerdere malen per dag. Neophema's, ook de elegantparkiet, zijn gevoelig voor oogaandoeningen dit komt vooral voor in vogelverblijven waar het met de hygiëne niet zo nauw wordt genomen. Maar het kan ook meegebracht worden door aankoop van vogels elders. Meestal is dit te verhelpen door antibioticum druppels op het oog toe te dienen. Deze zijn uitsluitend bij de dierenarts verkrijg baar. Na Eén of twee dagen moet er al verbetering optreden. Maak daarna het oog iedere dag schoon met gedestilleerd water. Vang bij voorkeur de besmette vogels uit de volière en plaats deze apart. Neem ook de andere bewoners in de hand en controleer deze. Vervang de zitstokken en maak deze goed schoon dit voorkomt een heleboel narigheid. Jaarlijks worden de eleganten tweemaal ontwormd. Dit gebeurt eenmaal voor de kweek- en eenmaal na de kweek periode. Het ontwormingsprodukt wordt door middel van een kropnaald toegediend. Twee druppels per vogel is voldoende. Een goed ontwormingsmiddel hiervoor is Overotol. Ruim een week, nadat de vogels een ontwormingskuur vlak voor de kweekperiode hebben gehad, krijgen ze een vitaminekuur toegediend. Een week lang elke dag vers drinkwater met multivitamine en je bent er van verzekerd dat de vogels geen tekort hebben tijdens de kweekperiode. Mits er ook aan de andere voedervoorschriften is voldaan.

Foto afkomstig en eigendom van Neophemaplaza