BIRDSPRAY

 

 

TER BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE BIJ VOLIEREVOGELS.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen.

Buiten bereik van kinderen houden.

Alle eet en drinkbakjes bij gebruik verwijderen.

Niet eten , drinken of roken bij gebruik.

Handen wassen na gebruik.

Werkzame stof.

Pyrethrinen en piperonylbutoxide.

Toelatingsnummer: 5931 N W1

Gebruiksaanwijzing.

Tijdens het bespuiten van de kooi hoeven de vogels niet verwijdert te worden.

Jonge vogels , die nog in het nest liggen wel verwijderen.

Als de bodem van pvc is gemaakt moet hij verwijdert worden omdat het geen vocht opneemt.

Vederluis.

Bespuit een gedurende kort ogenblik de vogel op een afstand van 50 cm.

Zo min mogelijk in de ogen spuiten.

Tijdens het spuiten eet en drinkbakjes verwijderen.

Bloedluis.

Bloedluis kunt u bestrijden door alle naden en kieren krachtig in te spuiten met birdspray.

Voor de nacht de slaapplaats van de vogel nogmaals bespuiten.

Vooral de zitstokken niet vergeten.

Muggen en andere vliegende insekten.

Vliegende insekten kunnen bestreden worden door in hoeken te spuiten waar ze zich graag ophouden.

Belangrijk.

Vooral in de zomermaanden regelmatig zitstokken en zandladen bespuiten.

Hierdoor wordt een luizenplaag voorkomen.