Kweek van de aurora astrilde

Om te beginnen zullen we onderscheid moeten kunnen maken tussen de man en de pop. Dit is overigens niet zo moelijk: Het rood bij de man is veel sprekender dan dat van de pop, ook is er verschil van helderheid van kleur op borst en buik.

De Aurora astrilde is een echte zaadeter, hoewel dierlijk voedsel ook niet te versmaden is. Bij de kweek is dit zelfs noodzakelijk, maar dat komt later.

Vooraf dient er nog vermeld te worden dat de kweek in de buitenvoliere is gedaan, waarbij de vogels de beschikking hadden over een nachthok en samen met verschillende andere soorten vinken in deze voliere gehuisvest waren.

Deze astrilde’s kweken bij voorkeur in een gesloten nestkastje, hoewel een half open nestkastje ook graag wordt gebruikt. De zgn. kanarie traliekastjes werden bij mij echter geen enkele keer gebruikt. Aurora astrildes zijn geen moeilijke broedvogels. Bij een goede huisvesting en verzorging gaan zij snel tot broeden over.

Wanneer de nestkastjes op anderhalf tot twee meter hoogte worden opgehangen zullen de vogels snel gebruik gaan maken van het door U aangeboden nestmateriaal. Hiervoor gebruikt u kokosvezel, grashalmen en veertjes.

Zowel de man als de pop broeden. Bij mijn eerste kweek werd het nest gebouwd in het half open nestkastje en er werden vier eieren gelegd. Drie hiervan waren bevrucht en twee kwamen uit. Deze jongen groeiden voorspoedig. Naast een goed zaadmengsel werden verknipte meelwormen verstrekt en nestcontrole was geen probleem. Helaas, op de zestiende dag na uitkomst heb ik opnieuw nestontrole uitgevoerd. De jongen zaten goed in de veren, alleen viel het mij op dat beide ouders in de nacht niet meer op het nest zaten, en geen levend voer meer opnamen. Waar ik al bang voor was gebeurde dus ook: Bij nestcontrole bleken beide jongen dood te zijn. Daar de kropjes goed gevuld waren, kon ik maar een conclusie trekken: de nachten waren toch te koud geweest.( 6 a 7 graden). De tweede kweek ging gelukkig voorspoediger.

Er waren drie eitjes en deze zijn alle uitgekomen. Ik verstrekte naast de verknipte meelwormen nu ook mierenpoppen en het viel mij op dat de ouders de meelwormen links lieten liggen. Na acht dagen werd een van de drie jongen uit het nest gegeooid. Deze is dan ook dood gegaan. De andere twee werden nog goed gevoerd, en vlogen na 21 dagen uit. Ze keerden niet meer terug naar het nest, maar werden nog wel geruime tijd gevoerd door de ouders. Uitvangen van de jongen hoefde geen plaats te vinden daar de oudervogels ze niet opjoegen, iets wat nog wel eens voorkomt.